GRAFIK

Do wszystkich grup można dołączyć w dowolnym momencie.
Nie ma podziału na stopnie zaawansowania, bo każdy otrzymuje
indywidualny program nauczania.

Plan zajęć


Poniedziałek10:00 - 14:00
Wtorek16:00 - 20:00
Środa16:00 - 20:00
Czwartek16:00 - 20:00
Piątek15:00 - 19:00
Sobota09:00 - 13:00
Sobota13:05 - 17.05
Kursanci, którzy korzystają z pakietów zobowiązani są do informowania o swoich ewentualnych nieobecnościach maksymalnie do godz. 21.00 dnia poprzedzającego zajęcia poprzez zgłoszenie smsem pod nr tel. 511 080 423 – w treści należy podać imię i nazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności. Jeśli kursant zgłosi nieobecność w terminie (do godziny 21:00 dnia poprzedzającego zajęcia) będzie możliwość odrobienia zajęć. Pakiety rozpisane są na 4 i 12 tygodni (minimum 1 lekcja w tygodniu), co oznacza, że można odrabiać zajęcia w wyznaczonym okresie (przykładowo, jeśli w danym tygodniu ktoś się rozchoruje to w kolejnym przychodzi dwa razy po wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącą). Pakiety są okresowe, a nie miesięczne, więc w każdym dniu miesiąca można rozpocząć kurs. W przypadku zebrania większej liczby chętnych możliwe jest uruchomienie nowej grupy w sugerowanych przez kursantów godzinach.